ERK bij sollicitaties
Het is van belang dat u in één oogopslag kunt zien of een sollicitant een vreemde taal op het vereiste niveau beheerst.

De sollicitant kan daar inzage in bieden:
- door diploma's of certificaten te overleggen waarop het bereikte ERK-niveau vermeld staat;
- door als vervolg op het sollicitatiegesprek een taalassessment af te leggen. Hij/zij kan hiervoor gebruik maken van Dialang, of van een (deel van een) certificerende ERK-toets. Deze kan bestaan uit voorbeeldtoetsen van Cambridge, Goethe, DELF (Frans) of DELE (Spaans) examens. Indien die mogelijkheid bestaat, heeft een gesprek tussen sollicitant en een native speaker of een assessor in de vreemde taal natuurlijk altijd de voorkeur;
- door een portfolio aan te leveren met producten waaruit de taalvaardigheid van de sollicitant blijkt. Een aantal mbo- en hbo-opleidingen laat tijdens de opleiding een dergelijk taalportfolio aanmaken.

Iemand kan een vreemde taal via het reguliere onderwijs of taalcursussen hebben verworven. Maar hij/zij kan die zich ook eigen hebben gemaakt door een verblijf of studie in het buitenland, of door werkervaring of contacten met buitenlandse familie. In al deze gevallen kan een taalassessment, in welke vorm dan ook, handig zijn.