ERK in advertenties
ERK in personeelsadvertenties
Bij de werving van personeel kunt u overwegen in ERK-termen aan te geven welke eisen aan vreemdetaalvaardigheid worden gesteld. Zinnen als 'enige kennis van de Duitse taal' of 'voldoende kennis van het Engels' zeggen weinig. 'Gespreksvaardigheid Engels op B1-niveau vereist', daarentegen, of: 'kennis van de Spaanse taal op minimaal A2-niveau, zowel mondeling als schriftelijk',  maken meteen duidelijk wat u als werkgever van de kandidaat verwacht.