ERK en uw werknemers
Taalbeheersingsniveaus vaststellen

Om een beeld te krijgen van het taalvaardigheidsniveau van uw huidige en toekomstige werknemers kunt u:

- uw werknemers hun talenkennis via Dialang zelf laten vaststellen;
- een ERK-assessment laten afnemen door een erkende instelling als the British Council, het Goethe Institut, Institut Fran├žais, Alliance Fran├žaise d'Amsterdam of het Instituto Cervantes.

Als de uitkomsten daar aanleiding toe geven, kunt u de betreffende medewerkers een voorstel voor bijscholing doen. Nederland kent een aantal gerenommeerde taalinstituten. U kunt hen ook stimuleren een internationaal erkend certificaat in de betreffende taal te behalen. Dat kan bij voornoemde instellingen.
Voor meer informatie, klik hier.