Taalvaardigheidsniveaus
Waarom Europese taalvaardigheidsniveaus?
Met het opengaan van de Europese grenzen en de daarmee gepaard gaande internationalisering van de opleidings- en arbeidsmarkt, is de behoefte toegenomen aan een uniform systeem om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Een soort talen-euro waarbij een bepaalde prestatie in de gehele Unie een gelijke waarde vertegenwoordigt. Met dit uniforme systeem kan iedere Europeaan zijn of haar talenkennis meten aan die van een andere inwoner van Europa.
Inmiddels worden de ERK-niveaus in veel Europese landen steeds meer gemeengoed in het talenonderwijs. In Nederland worden de eindtermen van de examenprogramma's in het voortgezet onderwijs eraan gekoppeld.
Wanneer u een taleninstituut inschakelt om uw personeel taaltrainingen te geven, zult u de Europese taalniveaus steeds vaker tegenkomen.