ERK: wat en waarom?
Wat is het Europees Referentiekader (ERK)?

Het ERK is de Nederlandse afkorting van Europees Referentiekader - in het Engels Common European Framework of Reference (CEFR, ook de afkorting CEF wordt gebruikt).

Het ERK is een systeem van niveaubeschrijvingen voor de moderne vreemde talen, dat zes taalcompetentieniveaus onderscheidt. Het verwijst naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus.  

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker:

niveau-a1.png          niveau-a2.png

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker:

niveau-b1.png          niveau-b2.png

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker:

niveau-c1.png          niveau-c2.png

De niveaus zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid.
De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing.
Ze zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn.
Een omschrijving van de niveaus vindt u hier.