Specifieke competenties inzichtelijk maken

Niet altijd zal al uw personeel even competent zijn of hoeven te zijn in alle vaardigheden.

Een receptionist zal waarschijnlijk een B1 gespreksvaardigheid Engels (en/of Duits, Frans of Spaans) nodig hebben, maar zal nauwelijks hoeven lezen of schrijven in een vreemde taal.

Daarentegen zijn voor een secretaresse schriftelijke vaardigheden in een of meer vreemde talen belangrijk. Afhankelijk van haar takenpakket zal het vereiste beheersingsniveau per taal vastgesteld moeten worden. Voor directiesecretaresse, niveau 4, beoogt men aan het eind van de opleiding voor de eerste moderne vreemde taal niveau B2 en voor een tweede moderne vreemde taal niveau B1.

Voor een inhoudelijk medewerker die presentaties in een vreemde taal moet verzorgen voor buitenlandse delegaties of bezoekers zal een spreekvaardigheidsniveau dat overeenkomt met B2 een vereiste zijn.

Het ERK maakt kortom inzichtelijk welk niveau van taalbeheersing voor welke specifieke omstandigheid nodig is. Het is hiervoor een objectief en Europees erkend instrument.