ERK: nuttig voor uw bedrijf?
Weten wat uw werknemers in een vreemde taal (moeten) kunnen

Door de toenemende internationalisering zult u steeds vaker klanten en relaties hebben die een andere taal dan het Nederlands spreken. Daarom is het goed te weten of uw bedrijf voldoende is toegerust om bestaande contacten in dit verband te onderhouden en nieuwe te leggen. Hierbij kan het ERK behulpzaam zijn. Het geeft een duidelijk en toepasbaar beeld van beheersing van moderne vreemde talen. De situaties waarin in uw bedrijf een beroep op kennis van vreemde talen wordt gedaan, kunnen in kaart gebracht worden en gekoppeld worden aan de niveaus van het ERK.

Zie voor de meer specifieke competenties het submenu hiernaast.