Wat is het ERK?

Het acronym

Het ERK is de Nederlandse afkorting van Europees Referentiekader - in het Engels Common European Framework of Reference (CEFR, ook de afkorting CEF wordt gebruikt).

Het ERK is een systeem van niveauomschrijvingen voor de moderne vreemde talen dat beoogt een gemeenschappelijke basis te verschaffen voor de uitwerking van leerplanrichtlijnen, lesprogramma's, leermaterialen en examens in heel Europa. Het ERK gaat uit van een communicatieve benadering van taalonderwijs en beschrijft welke taalprestaties bij een bepaald taalbeheersingsniveau horen, met betrekking tot zowel de inhoud (in termen van taalhandelingen in sociale contexten) als de kwaliteit (in termen van grammaticale correctheid, woordenschatbeheersing, uitspraak, spelling et cetera).

Het ERK onderscheidt zes taalbeheersingsniveaus. Het verwijst naar taalgebruikers als beginnend (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C). Elke categorie kent twee niveaus.    

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker:

niveau-a1.png          niveau-a2.png

Breakthrough     Waystage

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker:

niveau-b1.png          niveau-b2.png

Threshold       Vantage

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker:

niveau-c1.png          niveau-c2.png

Effective       Mastery
proficiency                  

Achtergrondinformatie over het ERK 

Integrale tekst van het ERK in Nederlandse vertaling 

De niveaubeschrijvingen