Profilering van de school
Aandacht voor internationale context
Steeds meer scholen tonen zich ervan bewust dat ze leerlingen voorbereiden op het wonen, leven en werken in een internationale context. Bij die voorbereiding is een goede beheersing van één of meer vreemde talen van belang. Veel scholen maken daarom extra ruimte voor Duits, Engels, Frans, Spaans of andere talen zoals Chinees. Om vorm te geven aan de internationale oriëntatie kiezen scholen steeds vaker voor versterkt of tweetalig onderwijs, uitwisselingen of schoolpartnerschappen.
Wat leerlingen (extra) aan vreemde talen hebben gedaan, kunnen zij vastleggen in een Taalpaspoort. Dat documenteert waartoe een leerling in staat is.