Visie op MVT-onderwijs

ERK en MVT- taalbeleid

Wat is de visie van de school op taal en taalonderwijs? Ligt het accent op de structuur van de taal, op de functionele rol van taal voor het overbrengen van inhoud, op de sociale, interculturele aspecten, of op een combinatie ervan? De communicatieve en interculturele functies van taal in de huidige maatschappij zijn van cruciaal belang. Dit heeft invloed op het vaststellen van doelen, inhouden, lesmateriaal, leeractiviteiten, rollen van docent en leerling. Kortom, op het ontwerpen van het hele curriculum.
Het ERK biedt scholen een helder kader voor het formuleren van het MVT- taalbeleid. Het is een objectief en transparant instrument voor het bepalen van te bereiken onderwijsdoelen, het toetsen en het beoordelen daarvan. Het gebruik van het ERK bevordert de vergelijkbaarheid van leerlingenprestaties, ook op nationale schaal. Een plan hóe met het ERK op school te werken, stimuleert MVT-secties op school samen te werken.