Afstemming talensecties
Meer uniformiteit

Invoering van het ERK kan talensecties stimuleren om

  • de communicatieve aanpak van het talenonderwijs te versterken;
  • duidelijke afspraken te maken over het niveau dat bereikt moet worden per leerjaar;
  • de wijze van beoordeling eenduidiger te maken;
  • opdrachten, taaltaken of leerzame activiteiten gezamenlijk uit de denken en uit te wisselen;
  • te komen tot meer afstemming tussen de verschillende talensecties.

Leerlingen zijn daar zeer bij gebaat. Als secties dezelfde ERK-criteria hanteren en op eenzelfde wijze hun PTA inrichten, schept dit veel duidelijkheid voor leerlingen.