Doorlopende leerlijnen

Soepel van onderbouw naar bovenbouw, van vmbo naar mbo

In het schoolplan kan met behulp van te bereiken ERK-niveaus een doorlopende leerlijn worden ontworpen. Die kan zowel gericht zijn op horizontale (tussen schooltypes/-bouw) als verticale afstemming (binnen een schooltype/-bouw) van de verschillende niveaus en vaardigheden.

Afspraken maken over te bereiken streefniveaus aan het einde van de onderbouw en de bovenbouw, stimuleert onderbouw- en bovenbouwteams te werken aan een gemeenschappelijk taalbeleid.