Kwaliteitsborging

De eindtermen zijn voor de verschillende talen, vaardigheden en schooltypen gekoppeld aan ERK-(streef)niveaus. Het ERK maakt inzichtelijk wat leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs moeten beheersen in termen van inhoud (taalhandelingen in sociale contexten) en kwaliteit van taalgebruik (grammaticale correctheid, woordenschatbeheersing, uitspraak, spelling et cetera.).
Door criteria aan het ERK te ontlenen aan de hand waarvan een prestatie beoordeeld kan worden, wordt de objectiviteit en daarmee de kwaliteit van de schoolexamens bevorderd.

Professionalisering

Om de ERK-deskundigheid van uw talendocenten te bevorderen is op deze website een trainingsgedeelte ontworpen - Is dit wel B1? - . De voorbeelden kunnen als benchmark dienen bij het beoordelen van taalvaardigheden. 

Landelijk worden cursussen georganiseerd om docenten met het ERK vertrouwd te maken.