Schoolbeleid en ERK

Verandering op beleidsniveau

Met het ERK worden niveaus van vreemdetaalbeheersing op Europees niveau geharmoniseerd. Het ERK verschaft door zijn transparantie en toepassingsgerichtheid een kader voor de uitwerking van lesprogramma's, methodes, leerplanrichtlijnen en examens, in Nederland en de rest van Europa. Het kan helpen bij de ontwikkeling van een visie op het vreemdetalenonderwijs op uw school, bij de borging van kwaliteit, bij het uitwerken van doorlopende leerlijnen en het bevorderen van afstemming tussen talensecties. Ook kunt u uw school er (internationaal) mee profileren.

Kies in de linker menubalk het onderdeel waarnaar uw interesse uitgaat.