Oostenrijk en het GER(S)

kaart_oostenrijk.jpgIn Oostenrijk wordt het acronym GER(S) - Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, lernen, lehren, beurteilen - gebruikt voor het ERK.

 

 In Oostenrijk is het ERK in de curricula voor de mvt verwerkt. De eindexamens zijn eraan gekoppeld.

Na het basisonderwijs, dat 4 jaar duurt (de kleuterschool is niet verplicht), gaan leerlingen naar de onderbouw. Dit kan een algemene onderbouw zijn of een academische onderbouw. In beide gevallen is een eerste vreemde taal verplicht (meestal Engels of Frans, maar dit mag ook Spaans, Italiaans of een andere taal genoemd in het leerplan zijn). Een leerling kan in de academische onderbouw vanaf het derde leerjaar kiezen voor een tweede vreemde taal.

Na de onderbouw kiezen leerlingen voor een beroepsgerichte stroom (Berufsbildende höhere Schule - BHS) of een academisch vormende stroom (Allgemein bildende höhere Schule - AHS). Daar kan de tweede mvt voortgezet of gestart worden. Indien in de onderbouw is gestart met een tweede mvt duurt de totale cyclus 6 jaar, indien een leerling er in de bovenbouw pas mee start duurt de cyclus 4 jaar. Het eindniveau is voor deze twee varianten verschillend. Een derde mvt kan gekozen worden in de bovenbouw. Dit wordt na drie jaar (in het achtste leerjaar) getoetst op niveau A2 voor alle vaardigheden.

MVT 1Totaal 8 jaar onderwijs
Lessen per weekVerwacht niveau  per vaardigheid
Basisschool

32 uur les per jaar in klas1+2 samen

1 uur les per week in
klas3+4

LezenLuisteren

Spreken +
gesprekken voeren

Schrijven
Te bereiken
ERK-niveau
geen niveau bepaald in het curriculumgeen niveau bepaald in het curriculum

geen
niveau bepaald in curriculum

geen niveau bepaald in het curriculum
Onderbouw
klas 14

A1

A1

A1

A1

klas 24A2A2A1A2
klas 33
klas 43zie onderzie onderzie onderzie onder
Te bereiken ERK-niveauA2 + deel
competenties
van B1
A2 + deel
competenties
van B1

A2

A2 + deel
competenties
van B1
Bovenbouw
klas 53

B1

B1

B1

B1

klas 63B1 + meer en uitgebreidere contextenB1B1B1
klas 73B2B2B2B2
klas 83zie onderzie onderzie onderzie onder
Te bereiken
ERK-niveau
B2B2B2B2

 

MVT 2Totaal 6 jaar onderwijs
Lessen per weekVerwacht niveau  per vaardigheid

 

LezenLuisteren

Spreken +
gesprekken voeren

Schrijven
BasisschoolMVT 2 slechts op  enkele tweetalige basisschool
Onderbouw
klas 34A1A1A1A1
klas 43A2A2A1 gesprekken voeren
A2 spreken
A2
Bovenbouw
klas 53

B1

A2

A2

A2

klas 63B1A2A2B1
klas 73B2B1B1B1
klas 83B2B1B1B1

MVT 2Totaal 4 jaar onderwijs
Lessen per weekVerwacht niveau  per vaardigheid

 

LezenLuisteren

Spreken +
gesprekken voeren

Schrijven
Bovenbouw
klas 53

A2

A1

A1

A2

klas 63A2 meer en uitgebreidere contextenA2 meer en uitgebreidere contextenA2 meer en uitgebreidere contextenA2 meer en uitgebreidere contexten
klas 73B1B1B1B1
klas 83B1B1B1B1


MVT 3Totaal 3 jaar onderwijs
Lessen per weekVerwacht niveau  per vaardigheid

 

LezenLuisteren

Spreken +
gesprekken voeren

Schrijven
Bovenbouw
klas 63   
klas 73
klas 83A2A2A2A2

Voor de verschillende typen beroepsopleiding zie Lehrpläne der berufsbildenden Schulen.