ERK over de grens
De mate van invoering van het ERK in de ons omringende landen

De meeste van de ons omringende landen maken al gebruik van het ERK in hun MVT onderwijs. 

In sommige landen, zoals Finland, Frankrijk en Oostenrijk is het ERK door het ministerie van Onderwijs aan het veld opgelegd en heeft daardoor een wettelijke verankering. 

In Vlaanderen en Nederland is sprake van koppeling van het ERK  aan de reeds bestaande eindtermen. Dit gebeurt via de koppeling van de eindtermen aan de ERK descriptoren.

In Spanje is wel de intentie tot koppeling uitgesproken maar deze is nog niet gerealiseerd.  

Voor meer informatie over de stand van zaken in de verschillende landen, kies in de linker menubalk het land waarin u geïnteresseerd bent.