Consequenties voor het PTA

Voor een verantwoorde koppeling van het schoolexamen aan de ERK-streefniveaus dienen de vaksecties MVT een aantal zaken onderling af te stemmen zoals:

  • afspraken over toets- en beoordelingsvormen die het getoetste ERK-niveau inzichtelijk kunnen maken;
  • vermelding van de getoetste ERK-niveaus per vaardigheid in het PTA;
  • weging van de cijfers voor de verschillende vaardigheden;
  • weging van de verschillende criteria bij de beoordeling;
  • te bereiken ERK-niveaus in de voorexamenjaren, en het toetsen ervan in voortgangstoetsen of eventueel als klein SE-onderdeel.