Eindexamen en ERK

Centraal examen

Met ingang van 2009 (vmbo), 2010 (havo) en 2011 (vwo) beschrijven de syllabi van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de specificaties van de centrale examens leesvaardigheid in termen van ERK-niveaus. De syllabi hebben een verplichtend karakter.

Schoolexamen

De specificaties voor het schoolexamen zijn door SLO in handreikingen uitgewerkt in ERK-niveaus. De handreikingen hebben geen verplichtend karakter.

Voor de vaardigheden die in het schoolexamen worden getoetst, gaat het om streefniveaus. Streefniveaus geven bij het examenprogramma moderne vreemde talen een indicatie van realistisch haalbare eindniveaus voor de gemiddelde leerling bij goede onderwijscondities.

Handreiking mvt - vmbo 2007

Handreiking mvt - vmbo herzien 2008

Handreiking mvt - Duits, Engels, Frans 2007 havo/vwo

Handreiking mvt - Italiaans, Russisch, Spaans 2007 havo/vwo

Handreiking mvt - Arabisch, Turks 2007 havo/vwo

Handreiking mvt - elementair, Arabisch, Italiaans, Russisch, Spaans, Turks, 2007