schoolleider

Welkom in het schoolleidergedeelte van deze website.

euro.jpgEuropa beschikt sinds 2001 over een internationaal raamwerk voor het beschrijven van beheersingsniveaus bij de moderne vreemde talen: het Europees Referentiekader, vaak afgekort tot ERK. Met het opengaan van de Europese grenzen nam de behoefte aan een uniform systeem toe om niveaus van taalbeheersing mee uit te drukken. Een soort talen-euro: een bepaalde prestatie vertegenwoordigt in de gehele Unie een gelijke waarde. Die waarde wordt uitgedrukt in ERK-eenheden, van A1 (het laagste niveau van een beginnend taalgebruiker) tot en met C2 (het niveau van een near native). Met dit uniforme systeem kan een ieder zijn of haar vreemdetalenkennis meten aan die van een ander.

In dit gedeelte van de website kunt u relevante informatie over het ERK vinden voor u als schoolleider.

Kies in de linker menubalk het onderwerp dat voor u van belang is.