Wat is het ERK?

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentiekader. In het Engels heet het ERK Common European Framework of Reference (CEFR).

Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet kunnen om aan te tonen dat je die taal op een bepaald niveau beheerst.

Het ERK kent zes niveaus: 

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker:

niveau-a1.png          niveau-a2.png

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker:

niveau-b1.png          niveau-b2.png

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker:

niveau-c1.png          niveau-c2.png

Het ERK onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Deze vaardigheden worden in de eindexamens voor de moderne vreemde talen getoetst.

Het ERK gaat uit van wat je in de vreemde taal kunt in termen van inhoud en vorm. Voor alle niveaus zijn can do-descriptoren ontworpen. Klik hier om te weten wat je voor elk van de niveaus en vaardigheden moet kunnen.