Waarom ERK?
Waarom voeren scholen het ERK in?
Cijfers zeggen niet alles
Een 7 als eindcijfer voor Engels op het einddiploma zegt weinig over wat een leerling daadwerkelijk 'kan' in deze taal. Ben je dan goed in lezen? Of kun je heel goed spreken? Het kan zelfs verwarrend zijn in landen die een ander cijfersysteem kennen, zoals Duitsland.

Hetzelfde systeem voor alle talen
Het ERK beschrijft voor de verschillende vaardigheden zes niveaus van beheersing van een moderne vreemde taal. Die niveaus worden internationaal herkend en gebruikt.
In advertenties in binnen- en buitenland zie je steeds vaker dat er gezocht wordt naar iemand met bijvoorbeeld schrijfvaardigheid Frans op B1-niveau. Universitaire en hbo-opleidingen, en niet alleen in Nederland, duiden vereisten ook steeds vaker in dit soort termen aan.
Alle beroepsopleidingen in het mbo werken sinds 2005 met ERK-niveaus voor de moderne vreemde talen.

Internationale certificaten
Verschillende scholen geven hun leerlingen de mogelijkheid om een internationaal ERK-certificaat te behalen. Cambridge en Anglia Certificates voor Engels, DELF Scolaire voor Frans, Goethe examens voor Duits en DELE voor Spaans worden ook in het buitenland erkend en zijn gekoppeld aan ERK-niveaus.

Niveau inzichtelijk maken
Los van bovengenoemde redenen om het ERK in te voeren, is een belangrijk pluspunt van het ERK dat het het niveau van taalbeheersing van een leerling inzichtelijk maakt. Met het ERK weet een leerling wat hij/zij al kan, en ook wat hij/zij moet kunnen om op een hoger niveau te presteren.