WO: Talenstudies

Lerarenopleidingen eerstegraads

Aansluitend aan het behalen van een vakinhoudelijke master in de betreffende taal volgt een student een eerstegraads opleiding van één jaar in voltijd. Enkele universiteiten bieden ook een tweejarig educatief masterprogramma aan, waarin de vakinhoudelike master en de eerstegraads lerarenopleiding zijn geïntegreerd. De taalvaardigheid verwerft de student binnen de bachelor- en masteropleiding. Hiervoor is geen wettelijk niveau vastgelegd. In de praktijk beogen de opleidingen Engels en Duits een C2-niveau, en de opleidingen Frans en Spaans een C1-niveau.

Voorbeeld voor talenstudies

Hieronder volgt een voorbeeld van de vereiste eindniveaus aan het eind van een universitaire opleiding. Het betreft Letteren (bachelor-master) bij de RUG.

De niveaus waarnaar wordt toegewerkt op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (Ocasys: studieprogramma's RUG):

Engels BA
1e jaar2e jaar
Lezen

C1

C1

Luisteren

C1

C1

Mondelinge vaardighedenB2.2C1
Schriftelijke vaardighedenB2 - C1C1


Duits BA
1e jaar2e jaar
LezenC1

Er wordt in 2 majors
gewerkt van B2/C1
naar C1/C2 voor alle vaardigheden

LuisterenB2
Mondelinge vaardighedenB2
Schriftelijke vaardighedenB2


Frans BA

1e jaar

2e jaar

Lezen

Alle vaardigheden
major 1: B1

Alle vaardigheden
major 2: B1/B2

major 3: B2/C1

Luisteren
Mondelinge vaardigheden
Schriftelijke vaardigheden


Spaans BA
1e jaar2e jaar
Lezen

Alle vaardigheden
major 1: A2
major 1 plus: B1

Alle vaardigheden
major 2: B1
major 2 plus: B2

major 3: B2
major 3 plus: B2/C1

Luisteren
Mondelinge vaardigheden
Schriftelijke vaardigheden


Italiaans BA
1e jaar2e jaar
Lezen

Alle vaardigheden
major 1: A2

Alle vaardigheden
major 2: B1

major 3: B2

Luisteren
Mondelinge vaardigheden
Schriftelijke vaardigheden