Certificaten Spaans
DELE

Speciaal voor het onderwijs zijn door het Instituto Cervantes twee DELE para escolares-examens ontwikkeld die op de niveaus A1 of A2/B1 kunnen worden afgelegd.

Klik hier voor meer informatie.

Het Instituto Cervantes neemt de Diplomas de Español como Lengua Extranjera  - DELE - examens af. Ze zijn als volgt aan het ERK gekoppeld:

Diplomas de Español DELE

Marco de referencia

Denominación

Diploma de Español Nivel A1

A1

Acceso

Diploma de Español Nivel A2

A2

 Plataforma

Diploma de Español Nivel B1

B1

Umbral

Diploma de Español Nivel B2

B2

Avanzado

Diploma de Español Nivel C1

C1

Dominio Operativo Eficaz

Diploma de Español Nivel C2

C2

Maestría

Voor meer informatie over de DELE-examens in Nederland, klik hier

Voor voorbeeldexamens, klik hier.

Tevens participeert het Instituto Cervantes in het project SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). Dit is een samenwerkingsverband van Spaanse en Latijns-Amerikaanse universiteiten met het Instituto Cervantes om de inhoudelijke kwaliteit, transparantie en coherentie van de examens Spaans als vreemde taal te garanderen. Het SICELE is officieel in 2007 in Columbia opgericht tijdens het IV Congreso Internacional de la Lengua Española. Voor meer informatie, klik hier.