ERK in de arbeidsmarkt

Door de toenemende internationalisering is de arbeidsmobiliteit ook internationaal toegenomen. De kennis van een of meer moderne vreemde talen speelt bij Nederlandse en buitenlandse bedrijven een belangrijke, soms beslissende rol in de selectie van personeel.

Met behulp van het ERK kunnen instellingen en bedrijven de situaties in kaart brengen waarin een beroep op kennis van vreemde talen wordt gedaan. En het niveau van taalbeheersing dat gewenst is. In personeelsadvertenties zal steeds vaker sprake zijn van: ┬┤Gespreksvaardigheid Engels op B1-niveau vereist', of: 'Kennis van de Spaanse taal op minimaal B2-niveau, zowel mondeling als schriftelijk┬┤.

Dergelijke preciseringen komen voort uit de behoefte om eenduidiger en transparanter om te gaan met de taalvaardigheid. Dan is een omschrijving als "moet over voldoende kennis van het Engels beschikken" te weinig zeggend.

Om vast te stellen of sollicitanten aan de eisen voldoen, kunnen werkgevers:

  • Inzage vragen in het Taalportfolio of Europass. Een aantal mbo- en hbo-opleidingen laat tijdens de opleiding een dergelijk portfolio - dat gerelateerd is aan het ERK - aanmaken.
  • Een ERK-assessment laten afnemen door een erkende instelling als the British Council, het Goethe Institut, Institut fran├žais of het Instituto Cervantes.