FAQ's
Een school kan ervoor kiezen om het ERK-niveau naast het cijfer in het rapport of in het einddiploma op te nemen. Er zijn een paar scholen in Nederland die dat doen. Als een leerling een internationaal erkend examen heeft behaald (DELF, Cambridge etc.), staat het betreffende ERK-niveau in ieder geval op het taalcertificaat vermeld.
naar de top van de pagina
Een ERK-niveau 'heb' je of heb je niet. Een ERK-niveau is absoluut en wordt in tegenstelling tot een cijfer in Europa (h)erkend.Kijk voor meer informatie op: www.erk.nl/docent/Wat/maatschappelijk/
 
naar de top van de pagina
Voorlopig in ieder geval niet. Het Nederlandse schoolsysteem is immers op cijfers gebaseerd. De becijfering gebeurt wel steeds meer volgens de ERK-criteria, o.a. ook in de nieuwe Cito-toetsen. Er moeten echter nog goede afspraken worden gemaakt over een eenduidige omzetting van een ERK-indicatie naar een cijfer. Het is aan de school of docent om te beslissen of voor proefwerken een cijfer wordt gegeven, een beoordeling in ERK-termen of een combinatie van beide.
naar de top van de pagina
Nee. Het ERK beschrijft hoe ver je bent in de beheersing van een vreemde taal, en dat kan per leerling verschillen. Talendocenten werken wel naar een bepaald niveau toe; deze (streef)niveaus zijn per taal, vaardigheid en schooltype beschreven, zie www.erk.nl/docent/streefniveaus. Een leerling zou het vastgestelde streefniveau aan het eind van zijn middelbare school kunnen overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan tweetalige leerlingen, of leerlingen die een tijdje in het buitenland hebben verbleven, of gewoon leerlingen met grote aanleg voor talen.
 
naar de top van de pagina
Scholen zijn (nog) niet verplicht met het ERK te werken. In het centraal examen voor leesvaardigheid vormt het ERK echter wel de achtergrond waartegen de opgaven worden samengesteld. Het ERK is inmiddels bij de meeste talendocenten een bekend begrip. Steeds meer scholen in Nederland zijn ermee gaan werken.
naar de top van de pagina
Dat kan vastgelegd en gedocumenteerd zijn in een taalportfolio, als uw zoon of dochter daarmee gewerkt heeft (bijvoorbeeld www.europeestaalportfolio.nl).
Uw kind kan zijn niveau ook laten testen bij taleninstituten met internationaal erkende certificaten als DELF Scolaire voor Frans, Cambridge, Anglia en IELTS-certificaten voor Engels, de DELE-certificaten voor Spaans en de certificaten van het Goethe Institut voor Duits. Voor meer informatie, klik op www.erk.nl/ouders/certificaten.
 
naar de top van de pagina
Stel een vraag:
Velden met een * zijn verplicht.
*Captcha Image