Wat zijn can do-descriptoren?

Can do-descriptoren zijn korte, kernachtige uitspraken over wat je kunt in een vreemde taal. Er zijn can do's voor alle vaardigheden. Hier een paar voorbeelden:

Luisteren A2:
Ik kan korte, duidelijke berichten van telefonische computers en antwoordapparaten begrijpen.

Gesprekken voeren B1:
Ik kan een klacht uiten, aannemen, doorgeven.