Wat heb ik eraan?
Maak zichtbaar wat je kunt

Het ERK is een manier om je eigen prestaties in een vreemde taal te kunnen vergelijken met die van anderen in Europa. Nu hebben we daar alleen rapportcijfers voor.

Stel, je krijgt nu een 3 op je rapport voor Duits. Datzelfde cijfer zou in Duitsland betekenen dat je een befriedigend - een ruime voldoende - hebt behaald. Je ziet, een rapportcijfer zegt ook niet alles...

Maar niet alleen de cijfers vormen een probleem. In het ene land moet je vooral goed kunnen vertalen, en in een ander land gaat het juist om het goed kunnen spreken of lezen. Uit het rapportcijfer als zodanig blijkt niet wat je ervoor hebt moeten doen.

We worden steeds internationaler, je gaat misschien een tijdje in het buitenland studeren, werken of stage lopen. Als je, bijvoorbeeld, kunt aantonen dat jij Engels op B2 niveau voor alle vaardigheden beheerst, weet een werkgever of een opleidingsinstituut in het buitenland precies hoe goed je Engels is.