HBO

Pabo

Het kerndeel van de kennisbasis pabo gaat ervan uit dat de student instroomt met ten minste een eigen vaardigheid Engels op het B1-niveau van het Europees Referentiekader. Een uitstroomniveau wordt niet genoemd.

Lerarenopleidingen tweedegraads

In 2012 heeft de HBO-raad de eindniveaus vastgelegd die voor Engels, Duits, Frans en Spaans verwacht mogen worden aan het eind van de tweedegraads opleidingen. Vanaf het studiejaar 2013-14 is voor Engels een landelijke digitale kennistoets verplicht; voor de overige talen is dit vanaf het studiejaar 2014-15. De kennistoets moet het ERK-uitstroomniveau van tweedegraads leraren waarborgen:
- Engels: C2 (verplichte deelname aan het Cambridge Proficiency in English examen);
- Duits: C1 (verplichte deelname aan de C1-Prüfung van het Goethe Institut);
- Frans:  B2, aangevuld met relevante elementen van het C1-niveau (verplichte deelname aan de Test de connaissance du français (TCF) van het Ciep);
- Spaans: B2, aangevuld met relevante elementen van het C1-niveau.

Lerarenopleidingen eerstegraads

Het uitstroomniveau van de hbo-masteropleiding is C2 voor Engels en Duits, C1 voor Frans en Spaans.