Tips

tanden.jpg

Spreken

Bekijk het schema. Wat klopt voor jouw niveau?

Werk aan die elementen waarmee je nog moeite hebt, bijvoorbeeld:

 • Om van A1 naar A2 te gaan, kun je:
  - oefenen met hele korte spreekbeurten;
  - digitale opnames maken van je eigen korte praatje, dit terugspelen en een
  vriend(in) om commentaar vragen;
  - werken aan je uitspraak.
 • Voor uitspraakoefeningen:
  Engels: klik hier;
  Duits:  klik hier,
  Frans: klik hier of hier,
  Spaans klik hier.
 • Om te oefen met een spreekbeurt met alleen kaartjes met sleutelwoorden:
  Engels: klik hier,
  Duits: klik hier,
  Frans: klik hier,
  Spaans: klik hier.

Meer tips voor het houden van en spreekbeurt of presentatie:

 • Kijk of je op YouTube spreekbeurten van anderen kunt vinden - wat vind je goed? wat zou je wel of niet hetzelfde doen?
 • Maak de opbouw in je spreekbeurt duidelijk: eerst vertel ik iets over...dan over...en tot slot...vragen graag na afloop...
 • Werk met (kleine) spiekkaartjes met sleutelwoorden. Houd die in je hand. Niet gaan staan voorlezen, maar als geheugensteuntje gebruiken.
 • Voor tips woorden onthouden,  klik hier.