Schrijven
pen.JPG

Hoe en wat schrijf ik?

niveau-a1.png niveau-a2.png niveau-b1.png niveau-b2.png
Ik kan een korte eenvoudige mededeling schrijven, met losse woorden of hele korte zinnen, b.v. op een ansicht-kaartje. Ik kan een eenvoudig formulier invullen. Ik kan een heel eenvoudige persoonlijke e-mail of brief schrijven, b.v. om iemand voor iets te bedanken. Ook kan ik eenvoudige notities en boodschappen opschrijven.  Ik kan eenvoudige, samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd zijn of die mijn belangstelling hebben, zoals e-mail, brieven en korte verslagen. Ik kan over allerhande onderwerpen goede samenhangende lange teksten schrijven met eventueel daarin mijn mening verwerkt.
Ik maak gebruik van woorden en eenvoudige uitdrukkingen die gaan over persoonlijke zaken en vertrouwde situaties. Ik maak gebruik van  uitdrukkingen die veel voor-komen en die ik uit het hoofd heb geleerd. Deze gaan over mijn eigen omgeving of over eenvoudige alledaagse situaties. Ik maak gebruik van een woordenschat die toereikend om over alledaagse onderwerpen te schrijven, eventueel met behulp van omschrijvingen. Ik heb voldoende woordenschat om duidelijke beschrijvingen te geven en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen.
Ik gebruik een klein aantal eenvoudige grammaticale constructies en uitdrukkingen die ik uit het hoofd heb geleerd. Ik pas eenvoudige grammaticaregels toe, maar ik maak ook nog veel fouten. Ik maak gebruik van veel voorkomende constructies en pas de basisgrammaticaregels behoorlijk goed toe.
Ik heb een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica. Ik maak geen fouten meer die de begrijpelijkheid in de weg staan.  
Ik schrijf bekende woorden en korte zinnen correct over, ik spel mijn eigen adres, nationaliteit en andere persoonlijke zaken foutloos. Ik weet van een aantal woorden hoe je ze moet spellen, maar schrijf ze anders op zoals ik denk dat het ongeveer moet. Ik schrijf korte zinnen zonder fouten over, bijvoorbeeld bij een routebeschrijving maar probeer ook zelf zinnen te maken, waar dan nog wel vrij veel fouten in zitten. Ik spel woorden redelijk goed, ongeveer zoals je ze uitspreekt. Mijn tekst is over het algemeen in het geheel goed begrijpelijk.
Mijn spelling, het gebruik van leestekens en de lay-out zijn in de meeste gevallen voldoende correct om te volgen. 
Ik kan een duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst schrijven en mijn lange tekst in logische stukken opdelen.
Ik gebruik ''en'' en ''dan'' als voegwoorden. Ik gebruik voegwoorden zoals "en", "dan" en "omdat". Ik verbind woorden en stukken van een zin tot een samenhangend geheel.
Ik kan goed structureren hoewel dat in lange tekst niet altijd even goed lukt.

 TIPS