Tips

Lezen

Bekijk het schema. Wat klopt voor jouw niveau?

Werk aan die elementen waarmee je nog moeite hebt, bijvoorbeeld:

 • Om van A2 naar B1 te gaan, zou je meer kranten en boeken kunnen gaan lezen, en vooral werken aan je woordenschat.
  Engels: klik hier;
  Duits:  klik hier,
  Frans: klik hier,
  Spaans klik hier.

Algemene leestips

 • Lees vooral de titel boven een tekst en bekijk de illustraties. Dan heb je een beetje idee waarover het kan gaan.
 • Lees in eerste instantie over de moeilijke woorden heen.
 • Zoek alleen woorden op in een woordenboek of op internet als je anders de draad helemaal kwijtraakt.
 • Lees vooral de eerste en laatste zin van een alinea heel zorgvuldig.
 • Schrijvers van teksten gebruiken voorbeelden, verhaaltjes en anekdotes om moeilijke passages uit te leggen - maak er handig gebruik van.

Betekenis van woorden raden: strategische aanpak

 • Veel moeilijke woorden zijn in alle - aan elkaar verwante - talen bijna hetzelfde. Denk aan woorden als allergie, communisme, politiek enz. Kijk dus eerst of je het woord toch al kent.
 • Kijk of je kunt zien welke functie het woord heeft: is het een zelfstandig naamwoord (de/het woord), een werkwoord (geeft het een actie weer?) of een bijvoeglijk naamwoord? Dat helpt al bij het raden van de mogelijke betekenis.
 • Is het een positief of negatief woord? Gebruik dat idee bij het lezen van het stuk tekst.
 • Als je het woord opzoekt, maak er dan een aantekening van. Als je twee zintuigen gebruikt, lezen en schrijven, onthoud je een woord langer!
 • Voor tips woorden onthouden,  klik hier.