Welk ERK-niveau voor vwo?

In de eindexamenklas zal je de volgende ERK niveaus moeten beheersen om het eindexamen goed te maken:

 

streefniveaus VWO

DuitsEngelsFransSpaans
Leesvaardigheid – aantoonbaar niveau bij een voldoende
(standaardsetting
Cito 2013)

niveau-c1.png

(bij ruime voldoende)

niveau-c1.png

(bij ruime voldoende)

niveau-b2.png

(bij ruime voldoende)

niveau-b2.png

(bij ruime voldoende)

Luistervaardigheidniveau-b2.pngniveau-b2.pngniveau-b2.pngniveau-b2.png
Gespreksvaardigheidniveau-b2.pngniveau-b2.pngniveau-b1-plus.pngniveau-b1-plus.png
Schrijfvaardigheidniveau-b1.pngniveau-b2.pngniveau-b1.pngniveau-b1.png

niveau-b1-plus.png
Het ERK beschrijft dit plusniveau als een zeer goede B1. Het gaat bij dit +niveau om prestaties die nog binnen de bandbreedte van het betreffende niveau vallen, maar die zich in kwantiteit en kwaliteit kunnen onderscheiden. Bij gespreksvaardigheid betekent een +niveau bijvoorbeeld een actievere deelname aan gesprekken en een breder repertoire bij uitwisseling van informatie.