Spreken
Klik op elk niveau om te weten wat bij dat niveau hoort.
 tanden.jpg

niveau-a1.png

Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en korte zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven.

niveau-a2.png

Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

niveau-b1.png

Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven.
Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen.
Ik kan een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en mijn reacties beschrijven.

niveau-b2.png

Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied.
Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

niveau-c1.png

Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema's integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

niveau-c2.png

Ik kan een duidelijke, goedlopende beschrijving of redenering presenteren in een stijl die past bij de context en in een doeltreffende logische structuur, zodat de toehoorder in staat is de belangrijke punten op te merken en te onthouden.