Waarop word ik beoordeeld?
Een overzicht met een samenvatting van de niveaus

In de subpagina's (menu links) staan samenvattingen van wat je op elk niveau moet kunnen in de verschillende vaardigheden.

Let op: de gespreksvaardigheid wordt door het ERK onderverdeeld in gesprekken voeren en spreken. Bij het eerste gaat het om je communicatie met sprekers van de vreemde taal (interactie), bij het tweede om monologen en presentaties (productie).