Spaans spreken A2

Voor een uitwisselingsprogramma met een Spaanse school houdt Karin een presentatie over Nederland; zij maakt daarbij gebruik van een eigen Powerpoint.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Eenvoudige woordenschat, vooraf ingeoefende korte zinnen, die toereikend zijn om beperkte informatie over Nederland over te brengen. A2
grammatica Gebruikt een klein aantal constructies uit de basisgrammatica. Maar die beheerst zij nog niet goed genoeg (cfr. bijv. habla in plaats van hablo, gebruik van es in plaats van hay, un ciudad miniatura) . A1
vloeiendheid Korte zinnen, met veel pauzes vooral in het tweede deel van de presentatie. A2
inhoudelijke samenhang Uitsluitend korte hoofdzinnen, in een logische opbouw. A1
uitspraak Goed verstaanbaar ondanks een hoorbaar accent. A2