Spaans spreken A1

Pam vertelt over Orlando Bloom.

 

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Beperkte woordenschat om de gekozen auteur te kunnen beschrijven. A1
grammatica Ze heeft een beperkt aantal eenvoudige contructies uit het hoofd geleerd, het lukt echter niet altijd om de juiste korte vaste uitdrukkingen te gebruiken (bijv. su pelo es negro i.p.v. tiene el pelo negro); is nog niet in staat om werkwoorden in vervoeging te gebruiken (juegue / juego). onderweg
naar A1
vloeiendheid Zeer korte uitingen met veel pauzes om te zoeken naar woorden. A1
inhoudelijke samenhang Serie van korte zinnen, soms maakt zij gebruik van een voegwoord (y, tambiƩn, porque) om ze aan elkaar te verbinden. A1
uitspraak Duidelijk genoeg om de spreker te kunnen volgen ondanks hoorbaar accent. A2