Spaans schrijven A1

Jitske schrijft een email over zichzelf.  
 

¿Que tal? ¡Estoy muy bien!

Yo soy Jitske. Tengo 16 años y soy una chica Holandesa. Yo tengo el pelo corto y kastaño. Mis ojos son verdes. Tengo una hermana, se llama Maaike. Es muy simpatica y comica y tiene 13 años. Mis padres se llaman Ernst y Marijke. A mi me gusta mucho dibujar y tocar el violin. ¿Como te llamas? ¿Tienes hermanos? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Te gusta musica? (¿Quel sorte de musica te gusta?)

¡Alegro te encontrar!

Grando beso,

Jitske

Toelichting
woordenschat en zinsbouw Uit het hoofd geleerde korte vaste uitdrukkingen en eenvoudige uitdrukkingen over zichzelf en haar hobby's. De woorden die verkeerd worden gebruikt, zijn niet storend voor de communicatie. A1
grammatica Correct gebruik van enkele eenvoudige grammaticale constructies (zoals werkwoordvervoegingen in de tegenwoordige tijd). Invloed van andere talen bij bepaalde zinsconstructies (bijvoorbeeld gebruik van persoonlijk voornaamwoord, bepaald lidwoord weggelaten, constructie 'mis ojos son verdes'). A1
spelling en gebruik van leestekens Spelling is fonetisch correct, hoewel spellingsconventies niet altijd worden gevolgd (bijvoorbeeld voor wat de accenten betreft). A2
tekstopbouw Losse zinnen. A1