Spaans gesprekken voeren B1-

Manon voert een gesprek over het rookverbod in de horeca. 

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw In principe toereikend voor dit gesprek; heeft soms hulp nodig als ze een woord niet weet (bijv. diferencia); een enkele keer probeert ze het via een ander woord (vida ipv salud); deze prestatie bevindt zich aan het begin van het B1 niveau. B1-
grammatica  Correct gebruik van eenvoudige constructies, echter nog met fouten (bijv. van a venir menos gentes). Een tikje minder slordigheid zou haar prestatie makkelijk op niveau B1 tillen. A2+
beurt nemen Gedraagt zich soms afwachtend maar dat kan aan andere factoren liggen dan de taalvaardigheid. Ze kan de gesprekspartner zonder zichtbare moeite begrijpen. De gesprekspartner moet soms doorvragen maar hoeft niet de vraag te verhelderen. B1-
vloeiendheid Bij sommige antwoorden beperkt ze zich tot zeer korte uitingen, maar als ze langer aan het woord is kan ze in een vrij vloeiend tempo spreken. B1-
inhoudelijke samenhang Als ze langer aan het woord is, is zij in staat een samenhangende tekst te produceren met gebruik van eenvoudige voegelementen (pero, porque, cuando, si). A2+
uitspraak Mooie natuurlijke uitspraak en intonatie, soms gekleurd met een licht Nederlands accent. B1