Spaans gesprekken voeren A2

Jitske spreekt over zichzelf en haar hobby's.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw De woordschat over zichzelf, haar gezin en haar hobby's is toereikend voor dit gesprek. A2
grammatica Eenvoudige constructies worden meestal correct gebruikt. A2
beurt nemen De native speaker moet af en toe de vraag herhalen en langzaam spreken; zij begrijpt de vragen niet altijd (bijvoorbeeld bij de verwarring over de leeftijd van haar zusje). A1
vloeiendheid De taal die ze beheerst kan ze ook tamelijk vlot gebruiken. Zodra ze woorden niet kent of ze de gesprekspartner niet begrijpt begint ze echter te haperen en haar antwoorden te beperken tot ja/nee. A2
inhoudelijke samenhang Waar ze vertrouwd is met het woordenschat produceert ze langere zinnen en gebruikt ze eenvoudige voegwoorden zoals tambiĆ©n, y.  Duidelijk op weg naar A2. A1+
uitspraak Zowel uitspraak als intonatie zijn duidelijk verstaanbaar, ondanks een hoorbaar accent. Een enkele keer wordt een woord verkeerd uitgesproken (Quito). A2