Spaans gesprekken A1

Mara vertelt iets over zichzelf.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Beheerst een kleine woordenschat en korte uitdrukkingen, die toereikend zijn om de gestelde vragen voldoende te beantwoorden. Maar ze heeft met haar kleine woordenschat nog moeite om uit te drukken wat ze wil vertellen (bijv. primero tengo uno perro pero e morta). A1
grammatica Is heel erg aan het zoeken naar correcte constructies, bijvoorbeeld bij vervoeging werkwoorden (vivo/vive, tienes/tengo) of passende vormen (muchos gentes hablan, uno perro e morta) die ze kennelijk nog niet voldoende beheerst om ze te kunnen toepassen. A1
beurt nemen Neemt geen initiatief om de conversatie op gang te houden, maar antwoordt wel correct op de vragen die haar worden gesteld. De native speaker biedt hulp aan, verheldert vragen en past zich aan bij het niveau van de leerling. Aan het begin van niveau A2. A2
vloeiendheid Veel pauzes, valse starts, herstel van fouten (bv. verkeerd gebruik persoonsvormen); is veel aan het denken en zoeken naar woorden. A1
inhoudelijke samenhang Korte zinnen, soms verbonden met eenvoudige voegwoorden (pero, porque); produceert niet altijd volledige zinnen. A1
uitspraak Hoorbaar accent (klinkers, R klank) af en toe een verkeerd uitgesproken woord (pise), wel verstaanbaar voor een native speaker die gewend is aan het Nederlandse accent. Nog net geen A2. A1