Frans spreken B2

Geert vertelt over Europese studies en de toekomst.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Voldoende, hij hoeft niet te zoeken naar woorden. B2
grammatica Geen fouten die het begrip in de weg staan. B2
vloeiendheid Vast tempo, voldoende snel. B2
inhoudelijke samenhang Logisch opgebouwd betoog met gebruikmaking van de juiste verbindingswoorden. B2
uitspraak Nauwelijks hoorbare invloeden van de moedertaal of accent. B2