Frans schrijven A2

Opdracht:

Je bent gevraagd om een paar weken in een hotel in Frankrijk te werken om je taalkennis te versterken.
Voordat je een officiële sollicitatiebrief stuurt moet je je even in het kort via email voorstellen.
Schrijf dit mailtje aan dhr. Durand. Vermeld je naam, leeftijd, waar je woont, wat je doet (werk of school)
en zeg ook iets (over een hobby, over vrienden, enz.) waaruit blijkt dat je de  nodige sociale vaardigheden
hebt om in een hotel te werken.

Chèr monsieur Durand.

Je voudrais travailler dans votre hotel parce que je voudrais apprendre un peux mieux le Français. J’ai  beaucoup d’experience dans l’horeca et dans le secteur des restaurants et j’aime cuisiner. J’adore servir les gens et je suis prête a travailler dur. Je parle  le Francais depuis que je suis petit et j’ai habité un demi ans entre Tours et le Mans. Maintenant, j’habite aux Pays Bas à Utrecht.

J’éspere avoir une reponse rapidement,

Amicalement,

Chloé Boulanger,
100 Champs Elysee
3895 PH Paris

Toelichting
woordenschat en
zinsbouw
Veel voorkomende woordjes en zinnetjes goed toegepast, een enkel woord blijft onbegrijpelijk. A2
grammatica Eenvoudige constructies toegepast zonder veel basis fouten. A2
spelling en gebruik
van leestekens
Redelijk correcte spelling. A2
tekstopbouw Veel hoofdzinnen en frequent gebruik van verbindingswoorden 'et'. A2