Frans gesprekken voeren A2

Pieter Paul is in gesprek over zijn hobby, hockey.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Soms omschrijvingen van een begrip, geen grote variatie. A2
grammatica  Bekende routines, veelvoorkomende fouten die het begrip niet in de weg staan. A2
beurt nemen Reageert op de vragen en opmerkingen van de gesprekspartner. A2
vloeiendheid Niet zeer veel pauzes of valse starts. Soepel lopend gesprek. A2
inhoudelijke
samenhang
Weinig samengestelde zinnen en dus weinig gebruik van voegwoorden. A2
uitspraak Duideliljk hoorbaar Nederlands accent, ondanks dat, goed te verstaan. A2