Frans gesprekken voeren B2

Geert vertelt over zijn studieplannen en de voorbereiding hierop.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Woordenschat is op B2-niveau, maar het woordgebruik is niet altijd correct. Omschrijvingen zijn niet nodig. B2
grammatica De grammatica wordt soms slordig gehanteerd. Toch ligt het niveau hoger dan alleen het toepassen van veel voorkomende routines. B2
beurt nemen Hoeft niet vaak het initiatief te nemen. Maar reageert goed op vragen en sluit het gesprek op een correcte manier af. B2
vloeiendheid Er zijn weinig opvallende pauzes. Tempo is prima, snel en vrij vast. B2
inhoudelijke samenhang Maakt goed gebruik van voegwoorden zoals 'comme' aan het begin van de zin. Kan samenhangend vertellen. B2
uitspraak Uitspraak is duidelijk en natuurlijk. B2