Frans gesprekken voeren A2

 Thomas stelt zichzelf voor. Hij vertelt over zijn persoonlijke gegevens, hobby's, gezin en school.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Beperkte informatie wordt overgebracht waarbij het woordgebruik voldoende is. A2
grammatica Eenvoudige constructies met basis fouten zoals bien langue, ma ├ęcole. A2
beurt nemen Geen echte interactie, korte antwoorden op vragen over persoonlijke details. A1
vloeiendheid Korte uitingen, veel nadenken. A1
inhoudelijke
samenhang
Gebruik van losse zinnen. A1
uitspraak Uitspraak is duidelijk genoeg om te kunnen verstaan. A2