Engels spreken B2

Opdracht

Gwenn geeft een presentatie over de opleiding die zij volgt. Hierbij moet ze aandacht besteden aan de volgende punten:

 • een kort overzicht over het programma van de opleiding;
 • wat je allemaal kunt als je afgestudeerd bent en wat je werkperspectieven dan zijn;
 • ze vertelt waarom ze voor deze opleiding heeft gekozen en geeft argumenten voor haar keuze;
 • ze vertelt iets over haar onderwijservaringen tot nu toe en noemt daarbij voor- en tegenvallers;
 • ze geeft aan wat volgens haar het ideale profiel moet zijn van iemand die voor deze opleiding kiest.


  Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 • Toelichting
  woordgebruik en zinsbouw De leerling heeft een toereikende woordenschat, getuige het vakjargon dat ze gebruikt. B2
  grammatica Er worden een paar grammaticale fouten gemaakt die echter de begrijpelijkheid niet in de weg staat. B2
  vloeiendheid De leerling produceert tekst in een vrij vast tempo. B2
  inhoudelijke samenhang De leerling gebruikt lange zinnen en vertelt over het geheel een samenhangend verhaal. B2
  uitspraak De uitspraak is duidelijk en natuurlijk. B2