Engels spreken B1+

De opdracht van Noemi is een beschrijving te geven van deze Zweedse film. Kijk eerst naar de reclamefilm en
daarna naar de beschrjving van Noemi. 

 

 

Toelichting
woordgebruik en zinsopbouw Toereikend om het filmpje te beschrijven; moet af en toe naar woorden zoeken. Weinig variatie (bv. herhaling woord 'hot'). B1+
grammatica Geen storende fouten, maar ook geen ingewikkelde constructies (waardoor de kans op fouten ook kleiner is). B1+
vloeiendheid De tekst wordt in een vrij vast tempo geproduceerd. B2
inhoudelijke samenhang Beperkt aantal middelen om samenhang in de tekst te brengen (and, after, then). B1+
uitspraak Duidelijk en natuurlijk, hoewel met invloed van Nederlandse intonatie. B1+