Engels spreken A1

Mario stelt zich voor aan de klas.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Woordenschat is beperkt tot eenvoudige uitdrukkingen. A1
grammatica Eenvoudige constructies. A1
vloeiendheid Korte zinnetjes met pauzes om te zoeken naar woorden. A1
inhoudelijke samenhang Losse zinnen worden slechts een enkele keer verbonden met het verbindingswoord "en". A1
uitspraak Duidelijk Nederlands accent. Verstaanbaar voor mensen die gewend zijn om te spreken met mensen met een andere taalachtergrond. A1