Engels gesprekken voeren A1

De docent heeft vragen over huisdieren.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Woordenschat is beperkt tot eenvoudige uitdrukkingen. A1
grammaticale correctheid Eenvoudige constructies. A1
beurt nemen Beperkt tot het beantwoorden van vragen over persoonlijke dingen. A1
vloeiendheid Korte losse stukjes zin. A1
inhoudelijke samenhang

Een enkele keer wordt "and" gebruikt. Eén keer wordt "but"gebruikt.

A1
uitspraak

 Duidelijk Nederlands accent. Verstaanbaar voor mensen die gewend zijn om te spreken met mensen met een andere taalachtergrond.

A1