Engels gesprekken voeren B2

Gap year

Noemi voert een voortgangsgesprek met haar mentor. Hij informeert naar haar (leer)doelen voor de komende periode en vraagt ook naar haar (leer)ervaringen van de afgelopen tijd.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Hoeft niet naar woorden te zoeken maar maakt gebruik van stopwoordjes zoals 'and stuff' als ze niet op andere, beter passende woorden komt. B2
grammatica Nauwelijks fouten; maakt ook gebruik van samengestelde zinnen (hoofd- en bijzinnen). B2
beurt nemen Beurt nemen gebeurt soepel en op gepaste wijze - ondanks de vrij eenvoudige vraagstelling door de gesprekspartner. B2
vloeiendheid Vrij vast tempo, hoewel met af en toe kleine pauzes. B2
inhoudeljke samenhang

Helder en samenhangend gesprek.

B2
uitspraak

Duidelijke en natuurlijke uitspraak en intonatie.

B2